Strona: Klauzula informacyjna RODO / Biuro ds. Socjalnych i Bytowych

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

  1. Administrator danych osobowych: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 17 865 1775, e-mail: iod@prz.edu.pl.
  3. Dane osobowe przekazane przez Wnioskodawcę będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie ulgowej usługi, świadczenia lub dopłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także weryfikacji prawidłowości przyznanych świadczeń.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Politechniki Rzeszowskiej.
  5. Podanie danych osobowych jest niezbędne, by móc korzystać ze wsparcia ZFŚS. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości złożenia wniosku i korzystania ze świadczeń ZFŚS.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące świadczenia socjalne na zlecenie Politechniki Rzeszowskiej, a także inne podmioty działające na zlecenie PRz w zakresie świadczenia usług IT, usług pocztowych i kurierskich, jak i usług prawnych.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z ZFŚS, a następnie będą archiwizowane przez okres 5 lat.
  8. Osoba korzystająca ze wsparcia ZFŚS ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, w zakresie w jakim pozwalają na to przepisy prawa.
  9. Osobie korzystającej ze wsparcia ZFŚS PRz przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję